• Personale, Lyndby kirke

  Præstesekretær for Kirke Hyllinge og Lyndby:

  Sussi Aunskov Jensen

  Kasserer: 

  Inge Forsmann
 (Valgt udenfor rådet)
  Grantoften 2
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf.: 46 43 13 40

  Kirkeværge: 

  Inga Eliasen
  Hornsherredsvej 245
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf.: 46 40 01 22

  Organist:

  Dan Hemmer
  Tlf. 40741014
  Mail: [email protected]

  Kirkesanger i Lyndby: 

  Helene Armfelt Dahl
  Tlf: 23 46 27 67
  Mail: [email protected]

  Graver: 

  Johnny Kristiansen
  Lyndbygade 10
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 22 73 46 00

 • Menighedsrådet,
  Lyndby

  Formand, kontaktperson,
  medlem af valgbestyrelsen
  Lea Hassi Klavsen
  Hornsherredvej 279, Lyndby
  4070 Kirke Hyllinge

  Næstformand, kirkeværge,
  formand for valgbestyrelsen, medlem af valgbestyrelsen
  Inga Hjorth Eliasen
  Hornsherredvej 245, Lyndby
  4070 Kirke Hyllinge

  Kasserer, sekretær
  Vicky Merete Engelbrecht Hurup
  Ved Lindevangen 30 3 th
  2000 Frederiksberg

  Menige medlemmer
  Peter Rahbek
  Østergade 15, Lyndby
  4070 Kirke Hyllinge

  Sasja Frida Skipper
  Østergade 16, Lyndby
  4070 Kirke Hyllinge

  Provst (kirkebogfører)
  Lars Munch
  Bygaden 33
  4070 Kirke Hyllinge
  tlf: 4640 4134
  e-mail: [email protected]

  Sognepræst
  Mette Griffenfeldt Merrald
  Præstegården i Kirke Hyllinge
  Bygaden 33
  4070 Kirke Hyllinge
  tlf: 4640 4134
  e-mail: [email protected]

 • Lyndby kirke

  I klart vejr kan man se Roskilde domkirke fra østsiden af Lyndby kirke

  Ganske vist har den ikke domkirkestørrelse, men den er en bemærkelsesværdig stor kirke til et forholdsvis lille sogn. For få år siden fandt arkæologerne fra Roskilde Museum rester af en markedsplads fra vikingetid og tidlig middelalder på engen østfor kirken, og lokaliteten må også have været en gunstig ladeplads. Det er nok her, vi skal søge forklaringen på kirkens størrelse.
  Læs mere

 • Sjæleringning

  Inspireret af erfaringer hos et af menighedsrådsmed­lem­merne med sønderjyske rødder har menighedsrådet i Kirke Hyllinge besluttet – foreløbig for et år – at indføre ”sjæleringning”. Det er en skik, der findes flere steder i landet, især i Sønderjylland og på Fyn.

  Ringningen markerer, at der er sket et dødsfald i sognet og giver anledning til, at eftertænksomheden og roen for en stund sænker sig over sognet. Traditionelt ringes der på dødsdagen, men vi har valgt at markere dødsfald en gang om ugen, nemlig onsdag formiddag. Ringningen vil vare 15 min.

  Kirke Hyllinge menighedsråd.