Dødsfald

De nærmeste pårørende skal snarest muligt anmelde dødsfaldet til præsten i afdødes bopælssogn. Aftale om begravelse/bisættelse træffes med præsten og bedemanden, som vil være behjælpelige med at få udfyldt de nødvendige papirer m.m.

Attestudstedelse sker ved henvendelse til præsten i bopælssognet.