Dåb

Fødselsanmeldelse
Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten ”Fødselsanmeldelse” på borger.dk.

Kontakt os inden for det første halve år af barnets levetid vedrørende dåb
Dåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem. Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os.

Et barn skal have et navn indenfor det første halve år af dets liv. Navnet kan det få ved dåben eller ved navngivning. Selvom barnet tidligere er blevet navngivet kan det stadig blive døbt.

Hvis man ønsker barnedåb i en af kirkerne i Rye, Kirke Sonnerup, Lyndby, Kirke Hyllinge, Sæby eller Gershøj skal man henvende sig til præsten for den givne kirke og aftale et tidspunkt for en dåbssamtale. Her aftaler man tidspunkt for barnedåben samt taler om dåbens forløb og indhold. Kontakt gerne præsten i god tid! Barnedåben holdes som regel i forbindelse med søndagsgudstjenesterne i kirkerne. Du finder telefonnumre og e-mailadresser på præsterne her.

Hvis man ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan man navngive det ved at udfylde og indsende blanketten ”Navngivning” som man finder på borger.dk. Den/de, der har forældremyndigheden, skal underskrive blanketten. Blanketten skal sendes til det sogn, hvor moren bor – også selv om ingen af forældrene er medlem af folkekirken.

Hvad er barnets navn?
Navngivning er et stort og vigtigt valg, du træffer på dit barns vegne. Tænk på at give dit barn et navn, som du tror, at det vil være glad for hele sit liv, og som ikke giver dit barn problemer. Er du i tvivl om, hvad du må kalde dit barn, kan du se reglerne om navne på borger.dk og  finde godkendte navne på familieretshuset.dk

Hvem kan være faddere til barnet?
Før barnedåben skal I overveje, hvem der skal være faddere til barnet. Fadderne skal selv være døbt, og der skal være mindst to og højst fem faddere. Fadderne skal have nået konfirmationsalderen, og begge køn skal helst være repræsenteret. Du skal give præsten eller kirkekontoret oplysninger om deres navne og adresser i god tid. Faddere kan være familiemedlemmer eller venner. De fleste oplever det som en stor ære og tillidserklæring at stå fadder. Det mest almindelige er at vælge faddere, som du har tillid til, og som vil være en del af barnets liv i mange år.

Skal barnet have en gudmor eller gudfar?
En gudmor eller gudfar er den person, som bærer barnet til dåben. Der er for det meste en af fadderne. Det er dog lige så almindeligt, at en af forældrene bærer deres barn til dåben. Orientér gerne præsten om, hvem der bærer til barnedåben.

Voksendåb
Alle kan blive døbt. De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle unge, der ikke er døbt, vælger at bliver døbt før deres konfirmation, og andre igen vælger at blive døbt som voksne.

Ønsker du at blive døbt som voksen, kontakter du blot præsten fra din lokale kirke og aftaler en dåbssamtale. Ved voksendåb er der ikke faddere. I stedet er der to dåbsvidner. De er vidner både i juridisk og medmenneskelig forstand. Dåbsvidnerne kan være fortrolige venner eller familiemedlemmer. Du kan også bede præsten om at stille med dåbsvidner.

Du kan læse mere om dåb på folkekirken.dk.