• Sæby kirke

  Sæby Kirke, Sæby-Gershøj Sogn, Lejre Provsti

  I landsbyen Sæbys vestlige ende, dér hvor vejene til Kirke Hyllinge og Biltris mødes, ligger Sæby kirke bag et fint kirkegårdsdige og en række af stynede lindetræer. Hornsherreds domkirke er kirken blevet kaldt på grund af sin størrelse. Domkirke er den nu ikke, men kirken virker med sine 2 sideskibe større end de fleste landsbykirker. Den virker også af yngre dato end Hornsherreds øvrige kirker, men her snyder udseendet! For inde bag de gule flensborg mursten og det empireprægede indre gemmer sig en gammel romansk frådstens-kirke fra middelalderen.
  Læs mere

 • Gershøj kirke

  Gershøj kirke, Sæby-Gershøj sogn, Lejre provsti

  Om kirkens historie

  Gershøj kirke har uden tvivl en af Danmarks fineste placeringer: Med udsigt over mark, over Roskilde fjord og med et blik til Selsø slot i det fjerne. Når kirken ligger, hvor den gør, hænger det utvivlsomt ganske nøje sammen med, at der ca. 200 meter øst for kirken lå en hellig kilde – Skt. Laurentii Kilde – som var et vigtigt valfartssted i middelalderen. Man mente, at vandet fra denne kilde kunne kurere sygdomme, og helt op i 1800-tallet har folk fra nær og fjern valfartet til kildens velgørende vand på Skt. Hans aften. Kilden, der nu er fredet, kan man stadig se, hvis man benytter den lille sti bag kirken.
  Læs mere

 • Kirke Hyllinge kirke

  “Kirke Hyllinge kirke lå oprindelig inde i landsbyen, men blev flyttet af en trold”.

  Sådan siger sagnet, og den tror vi nok ikke helt på. Kirken ligger på en banke udenfor byen, den ligger højt og meget synligt, og bygmesteren har vidst, hvilket indtryk kirken gjorde, især når man kom fra syd.

  Vi kender ikke bygmesterens identitet, men vi ved, at den romanske kirke var forsynet med tvillingetårne og at de romanske kalkmalerier, der kan ses i triumfbuen, er malet af det såkaldte “byzantinsk inspirerede værksted” formentlig omkring 1125. Det gør dem til nogle af vore ældste kalkmalerier. Læs mere

 • Lyndby kirke

  I klart vejr kan man se Roskilde domkirke fra østsiden af Lyndby kirke

  Ganske vist har den ikke domkirkestørrelse, men den er en bemærkelsesværdig stor kirke til et forholdsvis lille sogn. For få år siden fandt arkæologerne fra Roskilde Museum rester af en markedsplads fra vikingetid og tidlig middelalder på engen østfor kirken, og lokaliteten må også have været en gunstig ladeplads. Det er nok her, vi skal søge forklaringen på kirkens størrelse.
  Læs mere

 • Rye kirke

  En kirke bygget af et af Hvideslægtens medlemmer

  Rye kirke er opført omkring 1150, og igen har vi at gøre med Roskilde-egnens foretrukte byggemateriale, frådsten, eller kildekalk. For Rye kirkes vedkommende kan vi med så stor sikkerhed, som det er muligt, fastslå, at kirken er bygget af et af Hvideslægtens medlemmer, formentlig Skjalm Hvides sønnesøn, Sune Ebbesen.
  Læs mere

 • Kr Sonnerup kirke

  Kr. Sonnerup kirke

  Kirken med en usædvanlig granitdøbefont

  Vores viden om de middelalderlige ejendomsforhold omkring Kirke Sonnerup er desværre fuld af huller, så det er bygningen selv, der skal fortælle os noget.

  Byggematerialet er her som i de andre Bramsnæs-kirker, frådsten, altså kildekalk. Sikkert fra det nærliggende brud i Vintre Møller. Jørlundemesteren dekorerede kirken, så vi skal altså ned omkring 1150, og opførelsestidspunktet er sikkert noget tidligere. Resterne af kalkmalerierne kan vi i dag kun se oppe på loftet over hvælvene, og man skal være ekspert for at kunne fastslå, at billederne forestiller flugten til Egypten og kongernes tilbedelse.
  Læs mere