• Menighedsrådet,
  Sæby og Gershøj

  Mail til menighedsrådet:
  [email protected]

  Formand
  Helene W. Rasmussen
  Herslev Bygade 6A
  4000 Roskilde
  Tlf. 46 40 41 61

  Næstformand:
  Lisbet Kristiansen
  Skovbrynet 38
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 2368 4254
  E-mail: [email protected]

  Kirkeværge i Sæby
  Leif Eilertsen
  Strandbakken 2
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 2169 7380

  Kirkeværge i Gershøj
  Nina Bøgh Pedersen
  Gershøjvænge 15
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 5250 3183

  Kasserer
  Nina Bøgh Pedersen
  Gershøjvænge 15
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 5250 3183

  Øvrige medlemmer
  Jesper Fournaise Juul Pedersen
  Rødtjørnevej 16
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 2176 7999
  E-mail: [email protected]

  Camilla Adelsted Mikkelsen
  Gershøj Havnevej 7
  4070 Kirke Hyllinge

  Jes Trolle Mikkelsen
  Bovelgårdsvej 35
  4070 Kirke Hyllinge

  Karin Nielsen
  Bybrønden 1
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 4640 4057 / 5155 9448
  E-mail: kkfj[email protected]

  Rene Lønnee
  Højdevej 7
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 3084 4372 / 4640 3160
  E-mail: [email protected]

  Kirsten Kristensen
  Stakhaven 6, Sæby
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 2272 3889
  E-mail: [email protected]

  Stedfortrædere
  Henrik Zeyn, Gershøj
  Birthe Høiby, Gershøj
  Verner Vincents, Nørre Hyllinge
  Winnie Eilertsen, Sæby
  Leif Eilertsen, Sæby
  Niels Behr, Lyndby

  Regnskabsfører uden for menighedsrådet
  Søren Christensen
  46 40 95 01
  [email protected]

 • Personale, Gershøj kirke

  Graver: 

  Flemming Vincents
  Tlf: 22 14 06 79

  Gravermedhjælpere:
  Bjarne Bak
  Charlotte Andersen

  Organist i Sæby og Gershøj:
  Klaus Frederiksen
  tlf. 41 57 83 22

  Kirkesanger og kirketjener i Sæby og Gershøj: 

  Poul Vincents
  tlf. 46 40 36 31
  Mobiltlf: 30 54 77 03

 • Gershøj kirke

  Gershøj kirke, Sæby-Gershøj sogn, Lejre provsti

  Om kirkens historie

  Gershøj kirke har uden tvivl en af Danmarks fineste placeringer: Med udsigt over mark, over Roskilde fjord og med et blik til Selsø slot i det fjerne. Når kirken ligger, hvor den gør, hænger det utvivlsomt ganske nøje sammen med, at der ca. 200 meter øst for kirken lå en hellig kilde – Skt. Laurentii Kilde – som var et vigtigt valfartssted i middelalderen. Man mente, at vandet fra denne kilde kunne kurere sygdomme, og helt op i 1800-tallet har folk fra nær og fjern valfartet til kildens velgørende vand på Skt. Hans aften. Kilden, der nu er fredet, kan man stadig se, hvis man benytter den lille sti bag kirken.
  Læs mere