Personale, Gershøj kirke

Sognepræst for Sæby og Gershøj:
Helene W. Rasmussen
Sæby Præstegård
4070 Kirke Hyllinge
tlf. 46 40 41 61
Mail: [email protected]

Træffetid:
Tirsdag, onsdag,fredag kl. 9-10, torsdag 17-18.
Mandag fri.

.

Graver: 

Flemming Vincents
Tlf: 22 14 06 79

Gravermedhjælpere:
Bjarne Bak
Charlotte Andersen

Organist i Sæby og Gershøj:
Klaus Frederiksen
tlf. 41 57 83 22

Kirkesanger og kirketjener i Sæby og Gershøj: 

Poul Vincents
tlf. 46 40 36 31
Mobiltlf: 30 54 77 03