Gravsteder

Alment om gravstedstyper og vedligeholdelsesaftaler for kirkerne i det gamle Bramsnæs.

Gravstedstyper
Ved alle kirkerne kan man vælge følgende:

  • gravsteder for kistebegravelser (1, 2 eller flere pladser)
  • gravsteder for urnenedsættelser
  • gravplads i anonym fællesgrav (dette gælder kun urner)
  • plænegravplads med navneplade ved fællesgraven (dette gælder dog kun Gershøj, Kirke Hyllinge, Rye og Kirke Sonnerup kirke)

Ved Rye kirke kan der endvidere tilbydes kistebegravelser på fællesgraven.
På Kirke Hyllinge kirkegård kan der også tilbydes urnepladser med navneskilte i staudebede.

Vedligeholdelse af gravstedet
Gravstedet skal vedligeholdes i fredningstiden, som er den periode, man har gravstedet i. Fredningstiden kan være forskellig på de forskellige kirkegårde. Har man en kistegrav er fredningstiden 20 eller 30 år, og hvis man vælger en urnegrav er fredningstiden 10 eller 15 år. Vedligeholdelsen af plænen omkring fællesgraven og plænegravpladsen samt staudebedene varetages af kirkegårdens personale. Når man opretter gravpladsen betales et obligatorisk engangsbeløb til vedligeholdelsen.

For gravsteder for kistebegravelser og urnenedsættelser kan man selv vælge, hvordan vedligeholdelsen af gravstedet skal varetages. Man kan vælge mellem følgende:

  • Gravstedsejeren kan vedligeholde gravstedet selv.
  • Vedligeholdelsen kan foretages af kirkens personale mod en årlig betaling. Man kan tilkøbe grandækning og plantning af forårs­- og sommerblomster årligt efter regning .
  • Vedligeholdelsen kan foretages af kirkens personale på en flerårig aftale (legataftale). Rent økonomisk er dette den mest fordelagtige ordning. Her betaler man vedligeholdelsen og eventuelle tilkøb (fx grandækning, beplantning af forårs- og sommerblomster) forud som et engangsbeløb.

Takster
Provstiet har fastsat taksterne for diverse ydelser i forbindelse med erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder. Taksterne reguleres 1 gang årligt, og fremgår af takstbladene for de enkelte kirkegårde.

eller kan oplyses hos graver eller kirkeværge.

Medlemmer af folkekirken, som er bosat i sognet eller har tilknytning til sognet, kan gratis erhverve et gravsted eller urnegravsted i første brugsperiode (fredningstiden). Hvis man ønsker det, kan man forny brugsretten for yderligere en brugsperiode eller i intervaller af 5 år.