Konfirmation

Konfirmationer i Rye og Kirke Sonnerup kirker
Vi holder konfirmation i Rye Store Bededag i lige år og søndag efter Store Bededag i ulige år. I Kirke Sonnerup kirke holder vi konfirmation Store Bededag i ulige år og søndag efter Store Bededag i lige år.

Konfirmationer i Sæby og Gershøj kirker
Vi holder konfirmation i den weekend, der ligger lige forud for Kristi Himmelfartsdag. I lige år er det i Sæby kirke om lørdagen og i Gershøj kirke om søndagen. I ulige år vil der være konfirmation i Gershøj kirke om lørdagen og i Sæby kirke om søndagen.

Konfirmationer i Kirke Hyllinge og Lyndby kirker
Vi holder konfirmation i Kirke Hyllinge kirke Kristi Himmelfartsdag i ulige år og søndag efter Kristi Himmelfartsdag i lige år. I Lyndby kirke holder vi konfirmation Kristi Himmelfartsdag i lige år og søndag efter Kristi Himmelfartsdag i ulige år. Derudover tilbyder vi konfirmation i Kirke Hyllinge kirke lørdag efter Kristi Himmelfartsdag til konfirmander, der bor i Lyndby og Kirke Hyllinge sogne. Tidspunktet for den enkelte konfirmation afhænger af, hvor mange konfirmander og hold, der er.

Alle, der skal i 7. klasse efter sommerferien, inviteres til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Hvis du går på Sofiehøj friskole eller Kirke Hyllinge skole vil der komme invitation ud til dig via skolens intra. Tilmelding til Rye og Kirke Sonnerup pastorat vil ske i løbet af foråret, hvor vi kommer forbi 7. klasserne på Bramsnæsvigskolen med tilmeldingsblanketten. Konfirmander, der går på andre skoler, skal henvende sig til præsten der, hvor de ønsker konfirmation.

Til konfirmationsforberedelsen, eller ”til præst” som mange kalder det, lærer man om kristendommen. Man skal komme i kirke for at lære gudstjenesten at kende, der vil være ture og udflugter, og man skal arbejde med nogle af Bibelens mange historier. Konfirmation og dåb hænger sammen. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte, han gav ved dåben om at følge mennesket og være med det. Det er altså Gud, der siger ja til konfirmanden. Det handler om tro, men ikke om at være fuldstændig sikker eller at tro på en bestemt måde, for når det gælder tro, kan ingen nogensinde blive fuldstændig sikker. Det handler snarere om at turde tro, turde håbe og elske. Er du i tvivl, om du vil konfirmeres, er du velkommen til at gå til præst alligevel, og du er også velkommen til at kontakte din præst, hvis du ønsker at tale med præsten, om du skal konfirmeres eller ikke skal det.

Du kan læse mere om konfirmation på folkekirken.dk.