Konfirmation

Alle, der skal i 7. klasse efter sommerferien, inviteres til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Hvis du går på Sofiehøj friskole eller Kirke Hyllinge skole vil der komme invitation ud til dig via skolens Intra. Tilmelding til Rye og Kirke Sonnerup pastorat vil ske online i 2 trin. Forældre og konfirmander modtager information vedr. tilmelding via Bramsnæsvigskolens platform (Aula). Konfirmander, der går på andre skoler, skal henvende sig til præsten der, hvor de ønsker konfirmation.

Til konfirmationsforberedelsen, eller ”til præst” som mange kalder det, lærer man om kristendommen. Man skal komme i kirke for at lære gudstjenesten at kende, der vil være ture og udflugter, og man skal arbejde med nogle af Bibelens mange historier. Konfirmation og dåb hænger sammen. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte, han gav ved dåben om at følge mennesket og være med det. Det er altså Gud, der siger ja til konfirmanden. Det handler om tro, men ikke om at være fuldstændig sikker eller at tro på en bestemt måde, for når det gælder tro, kan ingen nogensinde blive fuldstændig sikker. Det handler snarere om at turde tro, turde håbe og elske. Er du i tvivl, om du vil konfirmeres, er du velkommen til at gå til præst alligevel, og du er også velkommen til at kontakte din præst, hvis du ønsker at tale med præsten, om du skal konfirmeres eller ikke skal det.

Tidspunkter for konfirmationer i Rye og Kirke Sonnerup kirker

2024:
Rye Kirke: fredag den 26. april og lørdag den 27. april.
Kirke Sonnerup Kirke: søndag den 28. april

2025:
Kirke Sonnerup Kirke: lørdag den 17. maj
Rye Kirke: søndag den 18. maj

2026:
Rye Kirke: lørdag den 2. maj
Kirke Sonnerup Kirke: søndag den 3. maj

Konfirmationernes placering fremadrettet:
Fjerde weekend efter påske er konfirmationsweekend.
Rye kirke: lørdag i lige år, søndag i ulige år
Kirke Sonnerup Kirke: lørdag i ulige år, søndag i lige år.

Er konfirmanden elev på Firkløverskolen ligger konfirmationen den 6. lørdag efter påske i Kirke Sonnerup Kirke.

Konfirmationer i Sæby og Gershøj kirker
Vi holder konfirmation i den weekend, der ligger lige forud for Kristi Himmelfartsdag. I lige år er det i Sæby kirke om lørdagen og i Gershøj kirke om søndagen. I ulige år vil der være konfirmation i Gershøj kirke om lørdagen og i Sæby kirke om søndagen.

Konfirmationer i Kirke Hyllinge og Lyndby kirker

2024:
Lyndby kirke: Torsdag den 9. maj
Kirke Hyllinge kirke: Lørdag den 11. maj og søndag den 12. maj

2025:
Kirke Hyllinge kirke: Torsdag den 29. maj og lørdag den 31. maj
Lyndby kirke: Søndag den 1. juni

2026:
Lyndby kirke: Torsdag den 14. maj
Kirke Hyllinge kirke: Lørdag den 16. maj og søndag den 17. maj

Vi holder konfirmation i Kirke Hyllinge kirke Kristi Himmelfartsdag i ulige år og søndag efter Kristi Himmelfartsdag i lige år. I Lyndby kirke holder vi konfirmation Kristi Himmelfartsdag i lige år og søndag efter Kristi Himmelfartsdag i ulige år. Derudover tilbyder vi konfirmation i Kirke Hyllinge kirke lørdag efter Kristi Himmelfartsdag. Tidspunktet for den enkelte konfirmation afhænger af, hvor mange konfirmander og hold, der er.