• Personale, Rye kirke

  PR medarbejder:
  Julie Fischer-Ottosen
  Tlf: 2560 8790
  [email protected]

  Graver:
  Henning Sørensen
  Elverdamsvej 290
  4070 Kr. Hyllinge
  Kirkegårdskontor: 4640 0544
  Træffes bedst kl. 12.00-13.00 – mandag fri.

  Organist i Rye og Sonnerup kirker:
  Morten Skjoldan Petersen
  Tlf. 2651 5262
  Mail: [email protected]

  Kirkesangere i Rye og Sonnerup kirker:
  Elisabeth Holt Pedersen
  Englerupgade 41
  4060 Kirke Såby
  Tlf 61 60 95 98

  Helga Hjort
  Holmegårdsvej 5
  4320 Lejre
  Tlf. 2270 7655

 • Menighedsrådet,
  Rye og Kirke Sonnerup

  Henvendelse til menighedsrådet kan ske på mail: [email protected]

  Formand
  Jens Ole Pedersen
  Englerup Gade 41
  4060 Kr. Såby
  tlf 20 34 01 80

  Næstformand og kasserer indenfor rådet
  Henrik Perri
  Havrevænget 36
  4060 Kirke Såby
  tlf 2160 1377

  Kontaktperson
  Gabrielle Høybye
  Jenslevvej 81
  4060 Kirke Såby
  tlf 2872 5911

  Forretningsfører
  Inge Forsmann
  Grantoften 2
  Lille Karleby
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf. 4643 1340

  Kirkeværge ved Rye Kirke
  Ellen Rø Nielsen
  Hyllingeparken 71
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf. 4640 4861

  Kirkeværge ved Kirke Sonnerup Kirke
  Anne Rask
  Åvej 21
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf 5123 9555

  Øvrige medlemmer:
  Mikela Risum, præst
  Mette Marie Ladekær Gräs, præst
  Rasmus Stougaard Andersen
  Helle Thygesen
  Helle Kiegstad
  Elsebet Wedel
  Lillian Kiegstad

  Stedfortrædere:
  Sussi Aunskov Jensen
  Carla Rimm
  Paul Bjergager Nielsen

 • Rye kirke

  En kirke bygget af et af Hvideslægtens medlemmer

  Rye kirke er opført omkring 1150, og igen har vi at gøre med Roskilde-egnens foretrukte byggemateriale, frådsten, eller kildekalk. For Rye kirkes vedkommende kan vi med så stor sikkerhed, som det er muligt, fastslå, at kirken er bygget af et af Hvideslægtens medlemmer, formentlig Skjalm Hvides sønnesøn, Sune Ebbesen.
  Læs mere