Kærne Urne Foersom,
konst. sognepræst for Rye og Kirke Sonnerup

 

.

Kærne Urne Foersom
Rye præstegård

Tlf. 46 40 50 04