• Menighedsrådet,
  Kirke Hyllinge

  Formand og sekretær:
  Lisbeth Grønberg
  Hvidemosevej 28
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 20482561
  E-mail:  [email protected]

  Næstformand:
  Marianne Molin
  Kirkevej 31
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf. 30722304

  Kontaktperson:
  Susan Frisk
  Hyllingeparken 73
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf. 50420424

  Kirkeværge & kasserer:

  Else Thomsen
  Stationsvej 11
  4070 Kirke Hyllinge
  tlf. 29 27 51 38
  E-mail: [email protected]

  Menige medlemmer
  Flemming Vincents
  Akacievej 8A
  4060 Kirke Saaby

  Zophie Hansen
  4070 Kirke Hyllinge

  Laila Andresen
  Kjøbmagergade 10, Kyndeløse
  4070 Kirke Hyllinge

  Provst (kirkebogfører)
  Lars Munch
  Bygaden 33
  4070 Kirke Hyllinge
  tlf: 4640 4134
  E-mail: [email protected]

  Sognepræst
  Mette Griffenfeldt Merrald
  Præstegården i Kirke Hyllinge
  Bygaden 33
  4070 Kirke Hyllinge
  tlf: 4640 4134
  E-mail: [email protected]

 • Personale, Kirke Hyllinge kirke

  Præstesekretær for Kr. Hyllinge og Lyndby:

  Sussi Aunskov Jensen

  Organist:

  Dan Hemmer Breckling
  Mariendalsvej 2A, 2. sal
  2000 Frederiksberg
  Tlf. 40741014

  Kirkesanger i Kirke Hyllinge:
  Helene Armfelt Dahl
  Tlf: 23 46 27 67
  Mail: [email protected]

  Graver:
  Birthe Jørgensen
  Tlf: 46 40 05 36
  Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 11.30-12.00 i graverhuset på tlf. 46 40 05 36.
  Mandag fri
  [email protected]

 • Kr Hyllinge kirke

  “Kirke Hyllinge kirke lå oprindelig inde i landsbyen, men blev flyttet af en trold”.

  Sådan siger sagnet, og den tror vi nok ikke helt på. Kirken ligger på en banke udenfor byen, den ligger højt og meget synligt, og bygmesteren har vidst, hvilket indtryk kirken gjorde, især når man kom fra syd.

  Vi kender ikke bygmesterens identitet, men vi ved, at den romanske kirke var forsynet med tvillingetårne og at de romanske kalkmalerier, der kan ses i triumfbuen, er malet af det såkaldte “byzantinsk inspirerede værksted” formentlig omkring 1125. Det gør dem til nogle af vore ældste kalkmalerier. Læs mere