• Menighedsrådet,
  Kirke Hyllinge

  Formand og sekretær:
  Lisbeth Grønberg
  Hvidemosevej 28
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 20482561
  E-mail:  [email protected]

  Næstformand:
  Laila Andresen
  Kjøbmagergade 10
  Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge
  Tlf. 30722304

  Kontaktperson:
  Susan Frisk
  Hyllingeparken 73
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf. 50420424

  Kirkeværge & kasserer:

  Else Thomsen
  Stationsvej 11
  4070 Kirke Hyllinge
  tlf. 29 27 51 38
  E-mail: [email protected]

  Menige medlemmer
  Flemming Vincents
  Frederiksdalvej 5
  4070 Kirke Hyllinge

  Marianne Molin
  4070 Kirke Hyllinge

  Zophie Hansen
  4070 Kirke Hyllinge

  Organist
  Dan Hemmer
  Tlf: 40 74 10 14
  Mail: [email protected]

  Provst (kirkebogfører)
  Lars Munch
  Bygaden 33
  4070 Kirke Hyllinge
  tlf: 4640 4134
  E-mail: [email protected]

  Sognepræst
  Mette Griffenfeldt Merrald
  Præstegården i Kirke Hyllinge
  Bygaden 33
  4070 Kirke Hyllinge
  tlf: 4640 4134
  E-mail: [email protected]

 • Personale, Kirke Hyllinge kirke

  Præstesekretær for Kr. Hyllinge og Lyndby:

  Sussi Aunskov Jensen
  Tlf: 46 40 41 34

  Organist:

  Dan Hemmer
  Tlf: 40 74 10 14
  Mail: [email protected]

  Kirkesanger i Kirke Hyllinge:
  Helene Armfelt Dahl
  Tlf: 23 46 27 67
  Mail: [email protected]

  Graver:
  Birthe Jørgensen
  Tlf: 46 40 05 36
  Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 11.30-12.00 i graverhuset på tlf. 46 40 05 36.
  Mandag fri
  [email protected]

 • Kirke Hyllinge kirke

  “Kirke Hyllinge kirke lå oprindelig inde i landsbyen, men blev flyttet af en trold”.

  Sådan siger sagnet, og den tror vi nok ikke helt på. Kirken ligger på en banke udenfor byen, den ligger højt og meget synligt, og bygmesteren har vidst, hvilket indtryk kirken gjorde, især når man kom fra syd.

  Vi kender ikke bygmesterens identitet, men vi ved, at den romanske kirke var forsynet med tvillingetårne og at de romanske kalkmalerier, der kan ses i triumfbuen, er malet af det såkaldte “byzantinsk inspirerede værksted” formentlig omkring 1125. Det gør dem til nogle af vore ældste kalkmalerier. Læs mere

 • Sjæleringning

  Inspireret af erfaringer hos et af menighedsrådsmed­lem­merne med sønderjyske rødder har menighedsrådet i Kirke Hyllinge besluttet – foreløbig for et år – at indføre ”sjæleringning”. Det er en skik, der findes flere steder i landet, især i Sønderjylland og på Fyn.

  Ringningen markerer, at der er sket et dødsfald i sognet og giver anledning til, at eftertænksomheden og roen for en stund sænker sig over sognet. Traditionelt ringes der på dødsdagen, men vi har valgt at markere dødsfald en gang om ugen, nemlig onsdag formiddag. Ringningen vil vare 15 min.

  Kirke Hyllinge menighedsråd.