Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Du behøver ikke være dansk statsborger.

Både fornavn og efternavn kan ændres efter navnelovens regler . Hvis du vil vide mere om, hvilke fornavne, der er godkendte, kan du søge oplysninger på familieretshuset.dk.

Du ansøger om navneændring elektronisk via borger.dk.

Med samtykke fra ægtefælle eller samlever kan man tage vedkommendes mellem- eller efternavn. Som samlevende skal man have boet sammen i mindst to år eller have et fælles barn under 18 år, som har/skal have navnet. Vær opmærksom på, at der er gebyr for ansøgninger om navneændring, med undtagelse af f.eks. navneændring på bryllupsdagen, hvilket er gratis.

Du kan læse mere om gebyrerne på borger.dk.