Vi lægger os sammen!

Menighedsrådsvalget 2024 bliver historisk for Kirke Hyllinge og Lyndby sogne – for første gang har menighedsrådene valgt at gå til valg som et fælles menighedsråd.

Det har længe været et emne, der er blevet diskuteret i de enkelte råd, men efter et fællesmøde i januar blev det besluttet, at vi ville forsøge at arbejde frem mod det. På dette møde besluttede vi også, at vi ønsker et råd med 10 medlemmer, 5 fra hvert sogn. Derudover ønsker vi at fastholde 2 kirkeværger og endelig har vi besluttet, at vi skal hedde Kirke Hyllinge og Lyndby sognes menighedsråd.

Der blev hurtigt indkaldt til et menighedsmøde, hvor begge råd informerede om de beslutninger, de havde taget på fællesmødet, og derefter blev der holdt en afstemning.
Heldigvis stemte alle fremmødte for.

Derefter sendte vi så resultatet til Roskilde Stift, som skal sørge for, at alle de formelle ting vedrørende sammenlægningen kan komme på plads inden menighedsrådsvalget, og så venter vi bare til orienteringsmødet den 14. maj, hvor vi meget gerne fortæller mere om forløbet og tankerne om fremtiden. Og så er der selvfølgelig valget den 17. september.

Vi glæder os til at begynde en ny valgperiode med et fælles menighedsråd.