Personale, Lyndby kirke

Provst for Lejre Provsti og sognepræst for Kirke Hyllinge og Lyndby: 

Lars Munch
Bygaden 33
4070 Kirke Hyllinge
tlf. 46 40 41 34
mail: [email protected]

Mandag fri.

Sognepræst for Kirke Hyllinge og Lyndby:

Mette Griffenfeldt Merrald
tlf. 46 40 41 34
mail: [email protected]

Mandag fri.

.

Præstesekretær for Kirke Hyllinge og Lyndby:

Sussi Aunskov Jensen

Kasserer: 

Inge Forsmann
 (Valgt udenfor rådet)
Grantoften 2
4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 43 13 40

Kirkeværge: 

Inga Eliasen
Hornsherredsvej 245
4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 40 01 22

Organist:

Dan Hemmer
Tlf. 40741014
Mail: [email protected]

Kirkesanger i Lyndby: 

Helene Armfelt Dahl
Tlf: 23 46 27 67
Mail: [email protected]

Graver: 

Johnny Kristiansen
Lyndbygade 10
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 22 73 46 00