Nyheder

 • Julehjælp

  Julen er glædens tid, men ikke for alle. Hvis man ikke har råd til at holde juleaften for sig selv og sin familie, kan glæden være svær at finde. Derfor hjælper menighedsrådene i Kirke Hyllinge og Lyndby lokale medborgere uden de store midler.

 • Rye kirke godt på vej

  Vi savner vores kirke! Men nu efter snart 5 år er det til at se en ende på ventetiden. De 5 år har budt på mange udfordringer.

 • Alle kan gå til mini-konfirmand

  Hvert år inviterer kirkerne skolernes 3. klasser til at være minikonfirmander. Minikonfirmand er et tilbud om i en periode at komme jævnligt i kirken/sognegården, så børnene kan opnå fortrolighed med kirken og det, der sker i kirken.

 • Vær med i børne- og ungdomskoret

  Du kommer til at synge sange i alle stilarter: gospel, musical, klassisk m.m. Palmesøndag laver vi en musical. Og ved juletid laver vi Lucia.

 • Konfirmandtøj

  Hvert år er der familier, der kæmper for at kunne holde konfirmation, fordi deres økonomi ikke rækker til det. Derfor vil vi gerne opbygge et konfirmationstøjs arkiv til både piger og drenge.

 • Ammershøjparken

  Efterårets datoer for gudstjenester og hyggeeftermiddage i Ammershøjparken

 • Strikcafé

  Tag strikketøjet eller et andet håndarbejde med og kom og vær med til den hyggelige strikcafé i konfirmandstuen i Sæby præstegård. Der er morgenbrød og kaffe på kanden.

 • Dåbskjole til låns

  I Rye præstegård har vi en dåbskjole hængende, som man er meget velkommen til at låne.

 • Konfirmationskjole-arkiv i Kirke Hyllinge præstegård

  Hvert år er der familier, for hvem udgiften til en konfirmationskjole er meget stor, når der også skal bruges ekstra til selve festen. Derfor vil vi nu i Kirke Hyllinge præstegård lige så langsomt opbygge et konfirmationskjolearkiv, som alle ville kunne låne fra.