Ny præstebolig og konfirmandstue i Rye

Byggeudvalget under Rye og Kirke Sonnerup Menighedsråd arbejder sammen med kolleger fra Lejre provsti på projekt­et med etablering af ny præstebolig og konfirmandstue på den eksisterende præstegårdsmatrikel. Den overordnede plan for projektet med placering af de nye bygninger på matriklen er på plads, og der er inviteret byggefirmaer til at komme med oplæg til de 2 bygninger, der skal opføres. Den endelige placering af bygningerne på grunden skal afstemmes med en fredning af udsigten fra haven mod kirken. Dette arbejde foregår netop nu og sker i samråd med Fredningsnævnet.

I forbindelse med rydning af de eksisterende bygninger skal der etableres midlertidige kontorer i form af pavilloner til kirkens personale. Men inden nedrivningen kan gennemføres, skal der udarbejdes en rapport over hvilke materialer, de gamle bygninger indeholder, så alt kan bortskaffes og genbruges efter gældende regler, og når denne oversigt er på plads, kan nedrivningsteamet gå i gang. Til slut skal grunden byggemodnes på ny, og der skal gøres klar til, at håndværkerne kan gå i gang med opførelsen af de nye bygninger.

Aktiviteterne omkring projektet foregår således lige nu ved skrivebordene, og det er planen, at der over sommeren kommer gang i arbejdet på matriklen, så de nye faciliteter kan stå klar til indflytning og ibrugtagning i løbet af andet halvår 2025.