Kirke Hyllinge bibliotek

6. november 2019

kl. 19:30

“Guds bedste børn”

Litteraturaften med Morten Pape

Foredraget tager afsæt i Morten Papes nyeste socialrealistiske roman fra 2018 “Guds bedste børn”, som er en skildring af unge på kanten af samfundet på Amagers barske gader –  svigtede af omverdenen, fortabt i systemet og overladt til deres egen vrede.

Det er en almengyldig fortælling om venskab, skyld, forsoning og racisme i Danmark, der trækker stærke paralleller til hele vores samfund. En tragedie om alt for unge mennesker, der kun kender gadens og voldens sprog –  men gerne vil lære et andet.

I sit foredrag fortæller Morten Pape om arbejdet med romanens tilblivelse, fra research til inspiration og tanker omkring romanens indhold, og lader således tilhørerne komme med ind i sit forfatterunivers.

Morten Pape, der er født i 1986, boede de første 20 år af sit liv i et af Københavns mest berygtede områder: Urbanplanen på Amager.

Han er uddannet manuskriptforfatter fra den alternative filmuddannelse Super16 i København og debuterede i november 2015 med romanen Planen, som han modtog BogForums Debutantpris for.

Efter foredraget vil bibliotekar Helen Bruus og sognepræst Birgit Svendsen stille et par indledende spørgsmål, hvor­efter ordet er frit.

Foredraget er et fællesarrangement mellem Lejrebibliotekerne og Læsekredsen i Rye præstegård.

Entre: 20,- kr. der dækker udgifter til kaffe og småkager.

DATO Onsdag den 6. november kl. 19.30
STED Kirke Hyllinge bibliotek