Kirke Hyllinge præstegård

13. april 2016

kl. 19:30

Foredrag om Martin Luther ved Martin Schwarz Lausten

Næste år er det 500 år siden, at Luther slog de berømte sætninger op på slotskirkens dør i Wittenberg. Det endte med, at den katolske kirke blev sprængt, protestanterne skabte egne kirke, de verdslige samfund ændredes, også i Danmark. Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og pavekirken så voldsom, at den udstødte ham? Det belyses i foredraget, hvor der også berettes om følgerne for kirken, for undervisningsvæsen, for socialforsorg og politik.