Der er afgang med bil fra Sæby præstegård kl. 9.30 og fra Gershøj kirke kl. 9.40. Hjemkomst ca. kl. 15.00.

27. juli 2016

kl. 09:30

Sommerudflugt til Kalundborg

Mellem de to landtanger Asnæs og Røsnæs ligger den gamle middelalderby Kalundborg i bunden af Kalundborg fjord. Byen menes at være grundlagt af Esbern Snare, bror til biskop Absalon, og den omtales helt tilbage i 1231 i kong Valdemars jordebog. Navnet Kalundborg består af de tre led Ka, lund og borg. ”Ka” er et gammelt ord for allike, ”lund” henviser til en lille skovbevoksning, som må have ligget på stedet og ”borg” henviser til byens første befæstning ”Vestre forborg”. Kalundborg er således ”borgen, der ligger ved den lille skov, hvor der lever alliker”.

Kalundborgs vartegn er Vor frue kirke, som ligger højt placeret og løfter sig op over byen med sine 5 tårne. Det er den eneste kirke i landet, der er opført med 5 tårne, og det er takket være en landsindsamling i begyndelsen af 1800-tallet, at den stadig står med alle 5 tårne. Der skete nemlig det i 1827, at midtertårnet styrtede ned. Der havde allerede længe været problemer med tårnets stabilitet, måske fordi de bærende søjlers fundament var blevet svækket pga. begravelser under gulvene. Med opbakning fra hele landet lykkedes det altså at skaffe midler til tårnets genopførelse.

Sommerturen går i år til Kalundborg, hvor vi bliver vist rundt i kirken. Vi spiser vores medbragte madpakker efter rundvisningen. Medbring selv madpakke og drikkevarer. Menighedsrådet holder mini-café i kirkehaven den sidste uge i juli, hvor vi vil få kaffe og kage.

Efter vi har nydt maden og kaffen, kører vi ud gennem det smukke landskab på Asnæs og nyder udsigten ud over vandet, inden vi igen vender næsen hjemad.

Turen er åben for alle interesserede, uanset hvor man bor. Vi kører i private biler, og når du melder dig til, skal du sige, om du kan køre, eller om du ønsker kørelejlighed med en anden. Rundvisningen i Kalundborg kirke koster 25 kr., og beløbet går til Danmission. Det koster 30 kr. for kørsel at deltage i turen, og beløbet går til benzin til dem, der kører. Tilmelding til Helene W. Rasmussen på [email protected] eller 46 40 41 61.

Kalundborg 2