Minikonfirmander

Hvert år inviterer kirkerne skolernes 3. klasser til at være minikonfirmander. Minikonfirmand er et tilbud om i en periode at komme jævnligt i kirken/sognegården, så børnene kan opnå fortrolighed med kirken og det, der sker i kirken. Børnene skal gerne opleve, at det kan være både sjovt og spændende at komme her. 

Hver kirke har sat sit eget præg på forløbet

I Sæby og Gershøj kirker er kreativt arbejde så stor en del af forløbet for minikonfirmander, at vi har valgt at kalde det ”Billedkunst i kirken”. Sammen med præsten er det keramiker og billedkunstlærer Nana Andersen, der står for det. Der er sang og fortælling, og vi arbejder med mange forskellige materialer. Det kan være ler, stof, pap, maling, fjer, perler, grene, blomster, snor, blade og meget andet. Elever fra 3. til og med 6. årgang på Sofiehøj friskole får invitation gennem skolen til at være med. 

I Kirke Sonnerup og Rye kirker lægger vi vægt på en oplevel­ses- og erfaringsorienteret tilgang. Minikonfirmanderne kommer hver gang til at synge, høre bibelhistorie, arbejde kreativt, og så skal der ikke mindst være tid til at lege både inde i og uden for kirkerummet.

Minikonfirmanderne deltager også ved årets børne­høst­gudstjeneste. 3. klasses elever fra Bramsnæsvigskolen får invitation igen­nem skolen.   

I Kirke Hyllinge og Lyndby kirker lægger vi vægt på musik og sang. Vi arbejder på mange forskellige måder – kreativt, ude og inde. Vi laver tinkors og maler. Vi laver lege inde i kirken, oplever kirkerummet, ringer med kirkeklokker og kigger på kirkegården. Derudover skal vi plante blomster på begge kirkegårde i vores minikonfirmandhave. Vi får også altid noget godt at spise og drikke. Elever i 3. klasse på Kirke Hyllinge skole får en invitation gennem skolen.

Enhver, der har lyst, kan gå til minikonfirmand. Man behøver ikke at være døbt, og man skal ikke have gået til minikonfirmand for senere at blive konfirmeret.

Går man på anden skole end de ovennævnte, kan man kontakte sin lokale sognepræst for yderligere info og tilmelding.