Læsekredsen

13. marts – Den anden onsdag i marts mødes vi og læser Fuglene af Tarjei Vesaas.

I det lille bygdesamfund nær skov og sø er Mattis ringeagtet og ensom, på en måde spærret inde i sig selv og sat uden for fællesskabet, børnene råber efter ham og kalder ham en tosse. Han kan ikke passe et arbejde og bor sammen med sin søster, Hege, som forsørger dem ved at strikke trøjer. Hans afhængighed af og hengivenhed for hende går som en varm strøm gennem hele romanen. 

Han tager varsler efter fuglene og deres adfærd. En trækkende sneppe, en vadefugl, der hilses velkommen. 

Jobbet som færgemand bliver skæbnesvangert for Mattis: Mødet med to unge piger bringer ham langvarig lykke, hvorimod besøget af en skovhugger truer hans fortsatte eksistens.

Mattis udtrykker sine kvaler med livet i sine evindelige spørgsmål til søsteren: ”Hvorfor er det sådan?”. ”Hvorfor er jeg sådan?” Spørgsmål, som vi alle stiller os selv ind i mellem.

Tarjei Vesaas (1897-1970) var en af de største norske forfattere i det tyvende århundrede. I 1964 modtog han Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Is-slottet. Fuglene fra 1957, regnes for hans mesterværk.

10. april – Besøg af Asger Schnack  

Næste gang vi mødes, får vi besøg af forfatteren Asger Schnack.Han vil fortælle om J.P. Jacobsen med særligt henblik på hans roman Niels Lyhne fra1880, som er både skelsættende og banebrydende, ikke blot i tiden, hvor den udkom, men den dag i dag. Trods det af omfang meget beskedne forfatterskab – på grund af sygdom og tidlig død – er J.P. Jacobsen en af dansk litteraturs største forfattere, både som lyriker og som prosaist. Det vil Asger Schnack påvise og begrunde med baggrund i mange års læsning i forfatterskabet. Asger Schnack har bl.a. udgivet bogen J.P. Jacobsen, Thisted (m. fotografier af Lars Gundersen, 2009).

Den 8. maj holder vi sæsonafslutning, hvor vi ser en film og spiser et stykke smørrebrød.

Alle er hjerteligt velkomne!

Birgit Svendsen

Dato Onsdag den 13. marts, den 10. april kl. 19.30. Onsdag den 8. maj kl. 19.00

Sted Rye præstegård