Ryegaard Park

12. juni 2016

kl. 11:00

Udendørsgudstjeneste med egen meteorolog

GUDSTJENESTE

Martin Luther blev engang spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at jorden gik under i morgen: ”Så ville jeg plante et træ”, svarede han.

I løbet af de sidste årtier er der sket store forandringer i vores klima. De har medført store vejrforandringer. Herhjemme har vi oplevet storme og alt for meget nedbør, hvilket har resulteret i oversvømmede kloakker og høj vandstand i huse og på gader og stræder.I udlandet har de været udsat for voldsomme tsunamier med store ødelagte landområder til følge.

Det er meget nemt at blive grebet af afmagt og en ”laden stå til holdning”- for hvad kan der gøres? Rye og Kirke Sonnerup kirker er medlem af ”Grøn Kirke”, en organisation, der har fokus på at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af daglig tænkning og praksis.

Det er en kristen grundtanke, at Vorherre har overladt skaberværket i menneskets – vores – varetægt for, at vi skal værne om det og give det videre til kommende slægter.

Det er dette vi vil have fokus på i denne gudstjeneste i det fri.

FOREDRAG

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et let traktement, og når vi har spist, vil Jesper Theilgaard holde foredrag om: ”Den globale opvarmning – konsekvenser og muligheder”.

Jesper Theilgaard er uddannet som flyvemeteorolog i 1978 og har siden 2002 været fuldtidsansat på Danmarks Radio som bl.a. tv-meteorolog.

Medbring gerne en stol eller et tæppe.

NB!! I tilfælde af regn henlægges både gudstjeneste og foredrag til Kørestalden, der ligger ved Ryegaard Gods.