Rye Kirke

16. maj 2024

kl. 19:00-21:00

Sorggruppe

Der er mange følelser og tanker, som knytter sig til det at miste. Det kan være vrede, taknemmelighed, ensomhed, lettelse, glæde, sorg, rådvildhed, skam.
Det har stor betydning at kunne tale med andre om disse følelser og tanker.

Derfor tilbyder Lejre Provsti alle borgere at deltage i en samtalegruppe. Gruppen henvender sig til voksne borgere i vores sogne, som har mistet venner, familiemedlem, ægtefælle.

Præsterne og terapeuten vil rammesætte en samtale, hvor alt kan bringes frem. Der er ikke noget, der er for småt eller for stort eller for skævt.

Vi holder fokus på det, som bringes frem, og sørger for, at alle kan komme til orde i en tryg atmosfære.

Vi skaber sammen et frit samtaleforum, hvor du kan fortælle meget eller lidt alt efter dit behov.

Målet er ikke at løse problemerne eller komme med gode råd. Målet er at have et sted, hvor vi kan dele de følelser og tanker, man har i relation til et dødsfald.

Undervejs holder vi en lille pause, hvor vi byder på kaffe og vand.

Vi slutter hver gang med en lille refleksion ved en af præsterne og et Fadervor.

Du er velkommen i gruppen, også selv om du ikke sædvanligvis har din gang i kirken.

Og du er velkommen, uanset hvor lang tid det er siden, du har mistet.

 

Praktisk

Gruppen faciliteres af et tværfagligt team bestående af to sognepræster og en terapeut. Forløbet strækker sig over 8 gange af to timers varighed.

Vi mødes torsdag aften hver anden uge – første gang torsdag den 16. maj kl. 19.00-21.00. Vi mødes hver gang i Rye Kirke, Ejbyvej 12.

Deltagelse er gratis.

Vil du tilmelde dig forløbet eller blot høre mere om det, kan du kontakte:

Sognepræst Mette Griffenfeldt Merrald  [email protected]  |  tlf.: 2089 2503

eller

Sognepræst Mette Marie Ladekær Gräs  [email protected]  |  tlf.: 4047 2595

 

Hvem er vi?

Mette Griffenfeldt Merrald, sognepræst i Kirke Hyllinge og Lyndby, specialistuddannet i narrativ psykoterapi fra Dispuk

Mette Marie Ladekær Gräs, sognepræst i Rye og Kirke Sonnerup

Lotte Eskesen, Psykoterapeut