Kirke Sonnerup Kirke

19. april 2023

kl. 19:00-21:00

PAULUS – Hverdagsgudstjeneste

I efteråret 2022 var alle præsterne i Lejre Provsti på studietur til Grækenland. Vi gik – eller rettere kørte – i Paulus’ fodspor.

Hvad lærte vi om Paulus og hans betydning for vores forståelse af kristendommen?

Gudstjenesten vil i bønner, tekster, salmer og prædiken være inspireret af Paulus’ breve og tanker.

Efter gudstjenesten vil Mette Marie vise billeder fra studie­turen og lægge op til samtale om Paulus’ teologi og betydning.

TID Onsdag den 19. april kl. 19.00 – 21.00
STED Kirke Sonnerup Kirke