Kirke Sonnerup kirke

29. oktober 2017

kl. 14:00

Lutherfejring i Kirke Sonnerup

Den 31. oktober er det 500 år siden, at Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.En begivenhed, der blev startskuddet til hele hans reformatoriske  projekt. Vi fejrer begivenheden søndag den 29. oktober kl.14.00 med såvel gudstjeneste med reformationsmusik og salmesang som foredrag med tidligere professor Jørn Henrik Petersen.

“Musikken er en gave fra Gud: Den jager djævlen på flugt og gør  menneskene glade.” Således beskriver Martin Luther musikkens
betydning for tro og sind. Han agtede menighedssangen som en “sunget  forkyndelse” af evangeliet og den ny lære. Amatørensemblet “Valkendorferne” fremfører i samarbejde med  organist Morten Skjoldan Petersen kirkemusik fra renæssance- og baroktiden, som endnu i vor tid anvendes som salmemelodier i den danske folkekirke.

Undervejs veksles der mellem menighedens salmesang og musikindslag.  Desuden vil ensemblet fortælle lidt om historien bag salmemelodierne således, at man får et udvidet kendskab til de salmer, man kender i  forvejen og måske har sunget mange gange før.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe og Lutherkager og derefter holder Jørn Henrik Petersen foredraget: “Fra Luther til Konkurrencestaten”. Martin Luther var ikke kun kirkelig reformator, han var også  samfundskritiker. For vel kunne der ikke bygges samfund på tro og næstekærlighed, men næstekærligheden krævede hos Luther virkelig omsorg for det andet menneske. I sit foredrag vil Jørn Henrik Petersen minde Folkekirken, ja os alle, om denne lutherske arv.

Jørn Henrik Petersen, født 1944 var indtil sin pensionering leder af  Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet. Han har været prorektor samt leder af Center for Journalistik samme sted. Blandt hans mange tillidshverv kan nævnes formandsskabet for TV2 s bestyrelse fra 1988-1994.