Sæby kirke

3. april 2015

kl. 10:30

Langfredagsgudstjeneste i Sæby kirke

Langfredag er påskens mørke dag, det er nederlagets og smertens dag, dagen hvor Jesus blev korsfæstet. Gudstjenesten vil have en meditativ karakter, hvor fællessang veksler med oplæsning af passager fra Bibelen, som beskriver langfredagen.