Foto: Sille Arendt

Kirke Hyllinge præstegård

10. marts 2015

kl. 19:30-21:30

Kirkehøjskolen i Kirke Hyllinge: Feltpræsten

Andreas Christensen er præst ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro og har været præst i København i flere år. Men hans virke har langt fra været begrænset til de faste opgaver som sognepræst. Kun et år efter Andreas Christensen endte præstestudier i 1997 blev han udnævnt til feltpræst ved Gardehusarregimentet, som han fortsat er tilknyttet og flere gange har været udsendt til Afghanistan, Irak og Kosovo for. I dag underviser han blandt andet i etik og ledelse på Forsvarsakademiet. Andreas Christensen kommer og fortæller om at være feltpræst.