Kirke Sonnerup Kirke

8. november 2023

kl. 19:00-21:00

Hverdagsgudstjeneste – VAND TIL VIN

Vi starter med en kort gudstjeneste, hvor underet er gennemgående tema i læsning, bøn og salmer.

Derefter skal vi have en munter aften sammen med fællessang og fortælling.

Vi skal favne nogle af livets mange facetter – more os og glæde os i fællesskab.

Far og søn* spiller sammen på guitar til kendte fællessange – primært fra Højskolesangbogen. Mellem sangene hører vi fortællinger, der vækker fantasi og forundring.

Forhåbentlig går vi opløftede hjem, så vi med Benny Ander­sen kan sige: ”Vi har sunget, vi har grædt, vi har grint. I flere timer har vi haft det smadderfint.”

Vel mødt til en glad aften!

TID Onsdag den 8. november kl. 19.00 – 21.00
STED Kirke Sonnerup Kirke

 

* Hans Ulrik Gräs: Pensionist. Tidligere efterskoleforstander og friskolelærer. 

* Mads Bredtoft Gräs: Friskolelærer, musiker og mangeårig professionel guitarist.