Kirke Sonnerup kirke

6. januar 2019

kl. 11:00

Gudstjeneste til helligtrekonger

Helligtrekonger den 6. januar markerer, at de tre vise mænd fra Østerland besøgte Jesus i stalden i Betlehem. Traditionelt betyder dagen også, at julen er forbi.

Vi fejrer dagen med festlige toner fra trompetist Anne Lind og kirkens organist Morten Skjoldan Petersen. Annes smukke trompetspil er kendetegnet klarhed, og man har ofte kunnet opleve hende som freelance musiker i bl.a. DR´s symfoniorkester.

Op gennem tiden har man kaldt de tre vise mænd for konger på grund af deres rige gaver til det lille barn. Ifølge en middelalderlig legende hed de hellige tre konger Kasper, Melchior og Bal­thazar og kom fra hver sin verdensdel. Dette blev set som tegn på, at Jesu fødsel fik afgørende betydning for alle mennesker i hele verden.

Under gudstjenesten vil der være tændt helligtrekongers-lys og ved gudstjenestens afslutning slukker vi alle de levende lys, som en markering af julens afslutning. Men der venter stadig lys forude….

Efter gudstjenesten vil vi hygge os med en kop kaffe og spise helligtrekonger-kage.

DATO Søndag den 6. januar kl. 11.00
STED Kirke Sonnerup kirke