Rye kirke & præstegård

23. november 2014

kl. 11:00

Gudstjeneste og efterfølgende foredrag med Hans Gammeltoft-Hansen

Dagens prædikant er Hans Gammeltoft-Hansen, der var ombudsmand fra 1987 til 2012. Efter gudstjenesten holder vi en kort pause, hvor vi spiser en sandwich og efterfølgende taler Hans Gammeltoft-Hansen om: Staten & Folkekirken

Selv præsenterer han foredraget således: ”Afklaringen af forholdet mellem staten og folkekirken var forudset allerede i 1849 i vores første grundlov. Mange forsøg blev gjort i de følgende 100 år på at skabe en sådan afklaring, men forgæves. Kompetencen vedrørende folkekirkens forhold forblev således hos staten, først og fremmest kirkeministeren, således som det også havde været før 1849. For et par år siden blev der så gjort et nyt forsøg med nedsættelsen af et bredt sammensat udvalg. Udvalget har i april i år afgivet en betænkning med forslag om folkekirkens egen medindflydelse på den økonomi og de anliggender, som er fælles for hele folkekirken, samt vedrørende folkekirkens såkaldte ”indre anliggender” (gudstjenesteordning og ritualer, salmebog, bibeloversættelse mv.). Som formand for udvalget vil jeg i Rye kirke fortælle om, hvad forslagene går ud på, om deres baggrund og hvorfor det er både aktuelt og vigtigt, at grundlovens 165 år gamle forudsætning om en afklaring af folkekirkens forhold til staten nu bliver ført ud i livet”.