Kirke Hyllinge kirke & præstegård

8. maj 2015

kl. 11:30

Frokostmøde om Emil Nolde

Vi vil gerne invitere alle til gudstjeneste og frokostmøde. Vi begynder i kirken til en kort gudstjeneste, derefter går vi ned i præstegården, hvor vi spiser en god frokost. Efter frokosten vil vores nabopræst Helene W. Rasmussen fortælle om maleren Emil Nolde: Fladt land og høj himmel – maleren Emil Noldes liv og billeder.

“De modne marker, efterårsskyerne, det flade landskab. Dette landskab, hvor intet træ bryder billedfladen, og hvor en pæl bliver et monument, det drager mig til sig”, har maleren Emil Nolde sagt. Mange ville sikkert undre sig over, at han slog sig ned på den flade, ”kedelige egn”, hvor der hverken findes skove, bakker eller bjerge, og hvor der ikke engang vokser træer langs bredden på de små vandløb. Vi ved godt, at vores landskab er beskedent, men til gengæld for den kærlighed, man giver landskabet, giver det den intime iagttager uendelig meget af stille, inderlig skønhed, barsk storhed og stormende vildt liv.”

Det er marsklandskabet omkring Tønder i det vestlige Slesvig, Nolde beskriver i disse vendinger. Her blev han født i landsbyen Nolde i 1867 i et grænseland, der til skiftende tider har hørt til henholdsvis Danmark og Tyskland. Det er ganske ejendommeligt og ikke altid lykkeligt at være født i et grænseland, hvor for og imod, her eller hisset tegner sig skarpere end andre steder. Den, der bliver født midt i sit hjemland, bliver sparet for megen forvirring og mange opgør, som man må gennemleve i grænselandet… siger Nolde, og tilføjer, “jeg elskede mit land og skuede uden bitre følelser mod nord og syd”.

Foredraget vil handle om Noldes liv, hans udfordringer som kunstner og om hans billeder.

Pris for frokost er 50 kr.

Tilmelding til frokost til [email protected] eller 46 40 41 34 senest tirsdag den 5. maj