Skibby sognegård, Selsøvej 4B, 4050 Skibby.

23. januar 2020

kl. 17:00-20:00

Familiekoret 2020

Vær med til Familiekor og lær gode nye salmer med moderne melodier.

For salmedigteren og tidligere sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen er det et vigtigt kriterium, at en salme skal kunne synges af alle. De fleste vil nok nikke ja til, at det er meget sjovere at være med til at synge, når man selv kan synge med. Men ud over at man skal kunne synge med, fordi man kender melodien, mener Lisbeth Smedegaard Andersen tillige, at en salme i sit indhold skal rumme noget alment; en salme må gerne indeholde private erfaringer, men de skal formidles og formuleres på en måde, så alle kan synge med. Man skal som salmedigter være opmærksom på, at man lægger folk ord i munden, har hun sagt.

Af samme grund mener hun, det er nødvendigt, at der digtes nye salmer, fordi de gamle salmer udspringer af en verden, der er anderledes end vores, og hvor man stillede andre spørgsmål, end vi gør. Når verden forandrer sig, og vores liv forandrer sig, vil og skal det påvirke sprog og billeder i en salme.

I 2016 blev der udgivet en ny salmebog, ”100 salmer”, som indeholder, ja, 100 nye salmer, med salmer og melodier skrevet af en lang række moderne salme­digtere og komponister. ”100 salmer” er allerede taget i brug i mange kirker, og når vi i år inviterer til Familiekor, vil der være salmer fra denne fine salmebog på programmet.

Familiekoret har gennem flere år været holdt i samarbejde mellem kirkerne i Sæby-Gershøj, Kirke Hyllinge, Lyndby og Ferslev-Vellerup, og i år udvides samarbejdet, så Skibby kirke også er med i det.

Koret er igen i år under kyndig og humørfyldt ledelse af Ida Ellegaard og Dan Hemmer.

Familiekoret er et kor for alle generationer, og man er velkommen til at være med, uanset hvor man bor, og om man kommer sammen med familiemedlemmer, naboer, venner eller med sig selv. Det vigtigste er lysten til at synge. Koret øver tre gange, og vi får hver gang et måltid mad, som koster 30 kr. pr. person pr. gang. Ellers er det gratis at være med i koret. Familiekoret slutter med at synge med ved en festlig gudstjeneste.

Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendig til Helene på [email protected] eller tlf. 27 13 98 93

DATO: Koret øver torsdage den 23. januar, 30. januar og 6. februar, hver gang kl. 17.00-20.00. Koret synger til gudstjeneste søndag den 9. februar kl. 16.00
STED: Koret øver i Skibby sognegård, Selsøvej 4B, 4050 Skibby. Koret synger til gudstjeneste i Skibby kirke.