Sæby kirke

18. maj 2016

kl. 19:30

Bramsnæskoret fejrer sit 40 års jubilæum i Sæby kirke

Bramsnæskoret er et blandet a capella kor med ca. 40 medlemmer. Koret kan i år fejre sit 40 års jubilæum, og det er et kor med meget trofaste sangere – der er kormedlemmer, der har været med lige fra de første år, og mange har været med i 10 år eller mere. I 2014 fik koret Jimmi Peter Andersen som dirigent, efter at Bjarne Donovan havde svunget dirigentstokken siden 1984.

Koret har optrådt ved mange forskellige lejligheder både i Danmark og i forbindelse med turneer i udlandet, ligesom det også har arbejdet sammen med andre danske såvel som europæiske kor. Koret har et blandet og alsidigt repertoire med værker, der repræsenterer tiden fra renæssancen og til vore dage.