Kirke Sonnerup kirke

27. september 2015

kl. 11:00

Børnekor og høstauktion

Ved familie-høstgudstjenesten d. 27/9 kl. 11.00 i Kirke Sonnerup kirke vil minikonfirmanderne optræde sammen med Børne- & Ungdomskoret med festlige sange. Efter gudstjenesten er Birgit Svendsen auktionarius ved den traditionsrige høstauktion, hor medbragt frugt og grønt sælges for højest bydende.