Foto Puddleduck

Kirke Sonnerup kirke

25. september 2016

kl. 11:00

Børne-høstgudstjeneste i Kirke Sonnerup

Kom og vær med til en hyggelig børnegudstjeneste. Minikonfirmanderne bærer blomster, frugt og grøntsager ind i kirken, og efter gudstjenesten afholder sognepræst Birgit Svendsen auktion over høsten.  Overskuddet går til minikonfirmandernes afslutning. Menighedsrådet er vært ved en let frokost. Kirkernes børnekor medvirker også, så der bliver kræs både for øret såvel som for ganen.