Sæby kirke

1. november 2020

kl. 17:00

Allehelgen – Sæby og Gershøj

Allehelgen falder på den første søndag i november

Her mindes vi både dem, vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer.

Det har altid heddet at bære sorg, – den skal bæres med ud i livet, og vi skal ikke bære den alene. Derfor er det godt at komme i kirke –  særligt til allehelgen, hvor vi kan mindes i fællesskab med andre, der savner og mærker sorgen.

Vi siger, at vi fejrer allehelgen, men det er egentlig et underligt udtryk. For hvad er der egentlig at fejre ved døden?!

Svaret lyder: Egentlig alt… for den som tror.

For med allehelgen slår vi kristendommens lære fast, at døden er overvundet.

Gud brød dødens magt ved Jesu opstandelse. Derfor er der virkelig noget at fejre, nemlig håbet og troen på, at selv i døden er vi levende for Gud i tid og evighed.

Under allehelgensgudstjenesten læses navne op på dem, som er gået bort. Med oplæsningen følger en tak til Gud for det liv, vi fik lov at dele med dem, der ikke længere er hos os i livet, men som vi stadig bærer med os i sind og hjerte.

Sorg går ikke over, for sorg er kærlighed, vi ikke kan blive af med.

Dem, som vi har mistet, har vi derfor altid med os, for de er en del af den fortælling, som vi hver især har.

…………………………

Allehelgen – reflek­sioner over tab og sorg

Gudstjenesterne vil være refleksioner over tab og sorg, og over taknemmelighedens lys og glæde over det, vi fik. Ord, fællessang og musik vil blande sig med hinanden. Der er mulighed for at gå på kirkegården og sætte et lys på sit gravsted eller på fællesgraven. Medbring selv lys eller køb af kirken for 10 kr. Vi slutter i kirken med en fælles salme og en kop kaffe. 

Dato Søndag den 1. november
Sted Sæby kirke kl. 17.00 og Gershøj kirke kl. 19.00