Tak til Birgit – rykket til anden dato

– fra Rye & Kirke Sonnerup menighedsråd.

 

Rye og Kirke Sonnerup menighedsråd holder afskedsreception for Birgit Svendsen – med tak for lang og tro virke. Afskedsreceptionen er rykket så det istedet vil foregå den 20. september kl. 14.30 i Karleby forsamlingshus. Alle er velkomne.

 

Vores præst gennem 35 år, Birgit Svendsen, har som nævnt andetsteds i bladet valgt at gå på pension 1. juni 2020. Vi ønsker at sige hende en kæmpe tak for de sidste 35 år.

Hun har været en stærkt engageret præst i vore 2 sogne. Hun har altid udvist interesse i mennesker, i sine medmennesker og i sine sognebørn. Hendes empati, respekt og lytteevne får det bedste frem i andre. Man bliver hørt, når man snakker med Birgit.

Hendes interesse i sjælesorg og Master i sjælesorg har gjort, at man altid kunne komme til Birgit, hvis man følte behov.

Igennem utallige søndage har hun formået at formidle og fortolke tekster i sine prædikener og formået at binde de vigtige budskaber sammen på en fængslende facon. Hun drager dagligdagen, litteraturen, film og meget andet fra dagligdagen ind, hvilket gør evangeliets budskab mere levende og husket.

Ved siden af gudstjenester har hun igangsat og stået for utallige tiltag, både arrangementer i kirken, men også foredrag, læsekreds, filmklub for bare at nævne noget. I disse aktiviteter er hendes store kulturelle og historiske viden blevet brugt til stor fornøjelse og lærdom for deltagerne.

Vi vil også huske og takke Birgit for hendes store samarbejde igennem årene. Hun har været involveret i mangt og meget, og gjort det omhyggeligt og grundigt. Menighedsrådet har haft stor gavn af dette.

Sidst skal nævnes, at vi også skylder hende stor tak for hendes kæmpeindsats i det seneste store projekt, renoveringen af Rye kirke, sammen med de andre deltagere. Birgit har altid haft fingeren på pulsen, og arbejdet utrætteligt på alle fronter for at få et godt resultat.

Noget hun heldigvis kommer til at høste frugten af et lille stykke tid endnu.

Tusind tak for det hele, Birgit!

Vi ønsker dig og din familie alt det bedste fremover.

Rye – og Kirke Sonnerup menighedsråd.