GENOPSLAG – Stilling som kirkesanger ledig

Stillingen som kirkesanger ved kirkerne i Kirke Hyllinge og Lyndby sogne er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Stillingen indebærer deltagelse i gudstjenester i kirkerne samt medvirken ved øvrige kirkelige handlinger på alle ugens dage. Nogle af gudstjenesterne holdes på hverdage.

Er man kun interesseret i tjenester på enten søn- og helligdage eller på hverdage, kan stillingen evt. deles med en anden.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Lejre provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået/indgår herom,

Hvad forventer vi?

Vi forventer,

  • at du engagerer dig og har interesse for det kirkelige arbejde,
  • at du sammen med menigheden kan synge både klassiske og nye salmemelodier samt rytmiske sange, og heller ikke går af vejen for at medvirke til mere utraditionelle musikformer,
  • at du er god til at samarbejde med ansatte og menighedsråd

Hvad tilbyder vi?

  • et arbejdsmiljø med et tæt samarbejde mellem ansatte og menighedsrådene.
  • en ansættelse omfattet af CO10-fællesoverenskomst (OK18) og Cirkulære af 27. januar 2020 om Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker. (OK18)

Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Se www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen har et gennemsnitligt timetal på 14 timer/uge.

Der vil være 3 måneders prøvetid.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontaktperson Lea Klavsen på tlf. 29461627, mail [email protected] eller organist Dan Hemmer på tlf. 40741014, mail [email protected]

I forbindelse med ansættelsessamtalen vil du blive bedt om såvel at synge som at læse op.

Vi skal have din ansøgning senest kl. 12 tirsdag den 31. august 2021. Det bedes angivet, om du er interesseret i hele stillingen eller kun en del af den.

Ansøgning og relevante bilag stiles til Lyndby menighedsråd og sendes på mail til [email protected]

kirkesanger Kirke Hyllinge og ved Lyndby kirker 2021 genopslag