Rye- Kirke Sonnerup Menighedsråd

Rye- Kirke Sonnerup Menighedsråd har haft konstituerende møde.
Sådan er posterne fordelt:
Formand – Jens Ole Pedersen
Næstformand – Henrik Perri
Kasserer – Henrik Perri
Kirkeværge for Rye – Ellen Rø Nielsen
Kirkeværge for Kirke Sonnerup – Anne Rask
Kontaktperson – Gabrielle Høybye.

Se under Menighedsråd for kontaktoplysninger.