Vi savner Rye kirke

SAM_1908

”Hvor vi dog savner vores kirke”, denne replik hører jeg ofte, når jeg møder folk her fra sognet. Jeg, menighedsrådet og de ansatte ved vore kirker tænker og siger det samme.

Men desværre har det lange udsigter til at vi kan genåbne kirken.

Årsagen er ikke kun olieskaden fra slutningen af november sidste år, men også at der er gennemgribende rådskader på loftet, som skal udbedres, samt at kirken i det hele taget skal renoveres, hvilket bl.a. indebærer installeringen af et nyt varmeanlæg.

Menighedsrådet har et stærkt ønske om, at de fleste af faste kirkebænke skal fjernes til fordel for løse stole. De nuværende stolestader er ganske enkelt umagelige at sidde på med helt rette rykke og meget smalle sæder.

I snart mange år har vi også brugt kirken til foredrags- og mødevirksomhed, og flytbare stole vil derfor i den grad være en fordel. Derudover mangler vi faciliteter. I årevis har vi til arrangementerne lavet kaffe i præstegården og så båret eller kørt den over til kirken. Vi vil derfor gerne have opført en lille bygning i tilslutning til kirken, på bagsiden mod nord. Bygningen skal rumme et mødelokale til undervisning og foredrag, samt handicaptoilet og et lille køkken.

I øjeblikket foregår der forhandlinger med provstiet, stiftet, den kgl. bygningsinspektør og nationalmuseet om planerne kan virkeliggøres.

I øjeblikket er kirken en stor byggeplads- vi håber snart den atter bliver en levende kirken, hvor vi kan mødes både i sorg og glæde.

Birgit Svendsen