Det nye menighedsråd i Lyndby og Kirke Hyllinge sogne

På valgforsamlingen 15. september blev følgende valgt som medlemmer af menighedsrådet

I Lyndby sogn:
Lea Klavsen, Inga Eliasen, Vicky Hurup, Peter Rahbek, Sasja Skipper. Som stedfortrædere valgtes Georg Garth-Grüner og Bente Christensen.

I Kirke Hyllinge sogn:
Lisbeth Grønberg, Else Thomsen, Flemming Vincents, Susan Frisk, Marianne Molin, Zophie Hansen, Laila Andresen. Der valgtes ingen stedfortrædere.