Resultat af valget til Stiftsrådet

Foto News Øresund

Offentliggørelse af, hvem der er valgt til Stiftsrådet i Roskilde Stift for funktionsperioden 1. november 2017 – 31. oktober 2021.

Roskilde Stiftsadministration skal hermed offentliggøre udfaldet af valgene af menighedsrepræsentanter, præsterepræsentanter og provsterepræsentant til Stiftsrådet i Roskilde Stift.

Følgende personer blev valgt som:

Menighedsrepræsentanter:

Erik Johannes Larsen, Roskilde Domprovsti

Vilhem Thorst, Lejre Provsti

Kirsten Vej Petersen, Køge Provsti

Bodil Therkelsen, Kalundborg Provsti

Anders Christensen, Holbæk Provsti

Peter Nielsen, Ods og Skippinge Provsti

Poul Otto Nielsen, Ringsted-Sorø

Henrik Hviid, Slagelse Provsti

Keld Köcher, Tryggevælde Provsti

Mogens Kessel, Næstved Provsti

Benny Hansen, Stege-Vordingborg Provsti

Marianne Hauge, Greve-Solrød Provsti

 

Præsterepræsentanter:

Kristina Bay, sognepræst i Højelse-Lellinge Pastorat

Lone Balle Olesen, sognepræst i Magleby-Holtug Pastorat

Anna Helleberg Kluge, sognepræst i Skt. Povls Pastorat

 

Provsterepræsentant:

Jens Elkjær Petersen, provst for Køge Provsti