Referat menighedsrådsmøde

Referat af konstituerende menighedsrådsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd, torsdag den 18. november 2021 kl. 19.30-21.30. Mødet blev holdt i konfirmandstuen i Sæby præstegård.

Afbud fra Niels Behr. Stedfortrædere forhindret i at møde.

 1. Valg af mødeleder

Jesper Pedersen er valgt

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af sekretær

Helene W. Rasmussen er enstemmigt valgt

 1. Valg af formand

Helene W. Rasmussen er enstemmigt valgt

 1. Valg af næstformand

Lisbet Kristiansen er enstemmigt valgt

 1. Valg af kasserer

Lisbet Kristiansen er enstemmigt valgt

 1. Valg af kontaktperson

Niels Behr er enstemmigt valgt

 1. Valg af kirkeværge, Sæby

Leif Eilertsen er enstemmigt valgt

 1. Valg af kirkeværge, Gershøj

Nina Pedersen er enstemmigt valgt

 1. Drøftelse af håndtering af corona og coronapas i relation til medarbejdere og menighed og i forhold til aktiviteter, arrangementer og gudstjenester. Er der noget, vi skal tage hånd om? Påvirker det, og hvordan påvirker det arbejdspladsen og kirkelivet?

Leif og Nina foretager corona kontrol 1. og 3. søndag i advent samt juleaften.
De skal bære gul vest, så man ikke er i tvivl om deres funktion.

Menighedsrådet er enige om at gennemføre advents- og juletidens aktiviteter.

Det bekendtgøres på facebook, instagram og udhængsskabe, at der kan være krav om at vise coronapas eller gyldig negativ test. + der fremstilles plakater til A-skilte som opstilles ved kirkedøren.

 1. Nyt fra formanden
 • Formændene i det gamle Bramsnæs foreslår, vi genoptager det årlige fællesmøde for menighedsrådene i Rye, Kirke Sonnerup, Kirke Hyllinge, Lyndby, Sæby og Gershøj. Mødet holdes 26.1.2022
 • Der er kommet henvendelse fra Lejre højskole med tilbud om at fortælle om højskolen for menighedsrådene. Bilag vedlagt. Menighedsrådene i det gamle Bramsnæs kunne evt. gå sammen om at invitere til en informationsaften om højskolen. Højskolens forstander er inviteret 26.1.
 1. Nyt fra kassereren

Intet nyt

 1. Nyt fra kirkeværgerne

Der er taget kontakt til tømrer Bøje vedr. borebilleangreb.

 1. Nyt fra kontaktpersonen

Intet nyt

 1. Nyt fra præstegårdsudvalget

Tak fra udvalget til alle, der bidrog til arbejdslørdagen, hvor der blev plantet i præstegårdsskoven.

Der er bestilt AV-udstyr.

Trolle tager kontakt til kirkeministeriets varmekonsulent Poul Klenz Larsen vedr. isolering på loftet hen over præstegården.

 1. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
 2. Nyt om renovering af Sæby kirke

Der forventes en tilbagemelding fra provstiudvalget i midten af januar 2022.

Lørdag den 22. januar holdes heldagsseminar om kirkegårde og kirkegårdsdrift.

 1. Nyt fra præsten
  a) 1. søndag i advent er der familiegudstjeneste i Gershøj kirke kl. 15.00, Trollekoret medvirker
  b) Tilrettelæggelse af julemarked i Sæby præstegård 3. søndag i advent. Julemarkedet er fra kl. 12-16. Kl. 16 er der gudstjeneste i Sæby kirke med julesalmer og Trollekoret synger.

Der bliver boder, hvor private kan sælge hjemmelavede specialiteter. Rikke Larsen engageres til at indrette julemarkedet

 1. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Graverne er i gang med at lægge gran på gravstederne.

Møder for 2022:

20. januar
17. februar
17. marts regnskabsmøde
28. april
2. juni budgetmøde
25. august
22. september
26. oktober
17. november

Der holdes møder om forventninger til ny biskop den 8. dec. i Tveje Merløse og 11. jan. i Ringsted.

 1. Oplæsning og underskrift af referat

 

Referat 18.11.21, konstituerende menighedsrådsmøde