Orienteringsmøde – Menighedsrådsvalg Lyndby/Kirke Hyllinge

Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 2020 – Lyndby/Kirke Hyllinge

15. september skal der holdes menighedsrådsvalg. Som forberedelse hertil afholder LYNDBY og KIRKE HYLLINGE menighedsråd et fælles orienteringsmøde med følgende dagsordenen:

  1. Velkomst ved menighedsrådenes formænd.
  2. Valg af dirigent.
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Mødet afholdes onsdag den 12. august kl. 19.30 i præstegården, Bygaden 33, Kirke Hyllinge.

Mød op, hvis du interesserer dig for, hvad din kirke kan gøre for dig og lokalsamfundet, kom med dine ønsker og gode ideer og overvej, om det kunne være noget for dig at stille op som kandidat til menighedsrådsvalget i september.

Menighedsrådene i Lyndby og Kirke Hyllinge