Orienteringsmøde – Menighedsrådsvalg Rye/Kirke Sonnerup

Kirke Sonnerup og Rye sogne skal ligesom resten af landets sogne have menighedsrådsvalg.

Derfor afholder begge sogne et fælles orienteringsmøde i Rye kirke d. 18. august kl. 19, og alle er velkomne til at deltage.

På mødet orienteres der om menighedsrådenes arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og om rammerne for det forestående valg.

Da kirken er vigtig i lokalområdet, håber vi mange vil komme og lade sig inspirere. Og husk man kan få en aktiv indflydelse i lokalsamfundet ved at være med i menighedsrådet.

Vel mødt!