Menighedsrådsvalg  2020

I år skal der atter holdes valg til menighedsrådene – og denne gang efter et helt nyt regelsæt, hvor selve valget i højere grad ligner et kommunal- eller folketingsvalg. Selve valget finder sted over hele landet den 15. september på en såkaldt valgforsamling.

Som optakt til dette holdes der i alle sogne i landet den 12. maj en kombination af det årlige menighedsmøde og et orienteringsmøde om valget og den nye procedure.

Indkaldelsen til mødet vil ske både på hjemmesiden og i lokalaviserne, så hold jer nærmere orienteret ad den vej, når tiden nærmer sig.