Links

Lejre Provsti
Rye, Kirke Sonnerup, Sæby, Gershøj, Kirke Hyllinge & Lyndby sogne hører alle ind under Lejre Provsti.

Kirkeministeriet
Centralstyrelse for den danske folkekirke.

Det Danske Bibelselskab 
Udgiver Bibelen og arbejder for at gøre den nærværende.

De Danske stifter
Links til Danmarks 10 stifter

Folkekirke og Religionsmøde
Stiftssamarbejde om mødet med andre religioner.

Kulturarvstyrelsen 
Høringsberettiget og rådgiver om fx. bygningsbevarelse

Lejre kommune

Roskilde Stift 
Stiftets officielle hjemmeside.

Nationalmuseet

Danske Sømands- og Udlandskirker 
Kirke for danske statsborgere i udlandet.

Den Danske Salmebog 
Om salmebogen, der udkom i en ny, revideret udgave i 2003

Folkekirken.dk
Hjemmeside for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark.

Kirkefondet
Uafhængig organisation. Arbejder for menighedernes liv og vækst.

Landsforeningen af Menighedsråd

Det Mellemkirkelige Råd 
Varetager kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark.

Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg 
Om undervisning af børn, unge, voksne