Ledig stilling som kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Sæby og Gershøj kirker er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 12 timer pr. uge. Timetallet er en årsnorm.

Som kirkesanger skal du synge ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt øvrige arrangementer i kirken. Det hører tillige til stillingen at synge i Ammershøjparken plejecenter i Kirke Hyllinge 2 gange om måneden på hverdage til gudstjenester og til hyggeeftermiddage.

Vi ønsker, at du kan synge efter Den Danske Salmebog samt andre salmebogsudgivelser, at du kan synge efter højskolesangbogen og andre sangbøger. Vi ønsker tillige, at du kan indstudere musikalske indslag ved særlige lejligheder sammen med organisten, hvor du synger solo til orgelakkompagnement.
Du skal kunne læse noder og være villig til at holde prøve sammen med organisten efter gensidig aftale.

Vi lægger vægt på fleksibilitet og et godt samarbejde, og at vi som præst, kirketjener, organist og sanger er fælles og sammen om at gøre kirken til et godt sted at komme til.

 

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Helene Wonsbek Rasmussen, tlf. 2713 9893.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til [email protected]

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. april 2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvesang forventes at finde sted i uge 16.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Download Worddok om stillingen: Kirkesanger i Sæby-Gershøj