Kirkesanger

Stillingen som kirkesanger ved Rye og Kirke Sonnerup Kirker er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Kirkesangeren skal varetage flg. opgaver:

 • Deltage i de kirkelige handlinger i ugens løb (mandag er fridag).
 • Deltage i de kirkelige handlinger i weekends (det drejers sig om ca. 20 stk. om året)
 • Deltage i de kirkelige handlinger på Helligdage, Juleaften og Nytårsaften.
 • Samarbejde med vores organist i arbejdet med børne- og ungdomskoret.
 • Deltage i menighedsrådets personalemøder.
 • Bede ind- og udgangsbøn.
 • Mulighed for solosang ved gudstjenester.
 • Ansættelse ved begge kirker i samarbejde med vores anden fast kirkesanger.
 • Kirkesangerne må aftale ferier og fridage samt arbejdsplan indbyrdes.

Det vil være en fordel at:

 • Du har en god sangstemme med meget klang.
 • Du har en faglig baggrund fra kirkmusikskolen eller lign.
 • Du har interesse for både nye og traditionelle salmer.
 • Du har kendskab til kirkens liturgi og noder.
 • Du har lyst til planlægning/ praktisk arbejde i forbindelse med kor.
 • Du kan indgå i et velfungerende samarbejde med præsterne og det øvrige personale samt menighedsrådet.

Stillingen er en deltidsstilling på ca. 300 timer på årsbasis og ansættelsen sker på individuelle vilkår (til sammenligning er en fuldtidsstilling 1924 timer). Der ydes fast månedsløn samt rådighedstillæg.

Ved ansættelsessamtalen må påregnes prøvesang.

Yderlig oplysning ved henvendelse til kontakt person Gabrielle Sidsel Høybye, telefon: 21 78 52 32. Eller organist Morten Skjoldan Petersen telefon: 26 51 52 62.

Skriftlig ansøgning til: [email protected]

Ansøgningsfrist. d. 3. maj.
Ansættelsessamtaler torsdag den 9. maj 2019

Beskrivelsen i Word kan downloades her.