Hvorfor er det vi holder påske?

Palmesøndag Palmesøndag indleder påskeugen. På denne dag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede ham som en konge, mens de viftede med palmegrene, deraf navnet palmesøndag. Læs beretningen om palmesøndag i Matthæusevangeliet, kap. 21 Skærtorsdag Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for sidste gang, og nadveren indstiftes. Navnet

.

Palmesøndag
Palmesøndag indleder påskeugen. På denne dag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede ham som en konge, mens de viftede med palmegrene, deraf navnet palmesøndag.
Læs beretningen om palmesøndag i Matthæusevangeliet, kap. 21

Skærtorsdag
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for sidste gang, og nadveren indstiftes. Navnet kommer fra det gamle nordiske ord ”skær”, som betyder ren. Det henviser til, at Jesus vaskede sine disciples fødder. Det er under dette måltid, at Jesus giver udtryk for, at han ved, at Judas vil fornægte ham. Skærtorsdag er også dagen, hvor Jesus bliver taget til fange, og hvor hans trofaste discipel Peter fornægter ham.
Læs beretningen om skærtorsdag i Matthæusevangeliet, kap. 26

Langfredag
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa – smertens vej – til stedet, hvor han skal dø. Det fortælles, at da Jesus dør flænges forhænget i templet fra øverst til nederst. ”Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op.” Langfredag betegnes som den mest hellige dag af alle i kristendommen, og det har tidligere været en sørgedag, hvor man kun måtte spise virkelig ringe mad. For få årtier siden var langfredag en lukkedag, hvor intet måtte holde åbent. I dag flager alle offentlige bygninger flager på halv stang.
Læs om Jesu korsfæstelse, død og gravlæggelse i Matthæusevangeliet, kap. 27

Påskedag
Påskedag er dagen, hvor Jesus opstod efter at have været død i tre dage. Stenen foran grotten, som Jesus blev lagt i efter sin død, er væk. Det opdager to kvinder, som kommer for at se til Jesu grav. En engel fortæller, at Jesus er opstået fra de døde, og de kan se, at stenen er væk. Lige så sørgmodig langfredag er, lige så lys og glædelig er fejringen af påskedag. Det er kirkens største festdag.
Læs beretningen om opstandelsen i Matthæusevangeliet, kap. 28

2. påskedag
Der er to forskellige tekster, der hører til 2. påskedag. I år skal vi høre om Maria Magdalene, som efter korsfæstelsen og begravelsen af Jesus går ud til graven for at salve ham. Hun finder ikke Jesus, for graven er tom. Hun møder en havemand, som viser sig at være Jesus. Hun genkender ham først, da han siger hendes navn, Maria. Maria får besked om at gå til disciplene og fortælle, at Jesus er stået op fra de døde.
Find teksten i Johannesevangeliet, kap. 20, vers 1-18